Maandelijks archief: september 2015

OCE van start

Op 26 maart 2015 werd de vzw Overleg Cultureel Erfgoed – OCE als belangenbehartiger opgericht. Het is een vzw geworden die voorlopig gevormd wordt door de koepelorganisaties die de deelsectoren van het cultureel erfgoed representeren. Ondertussen werd een aanvraag tot erkenning en subsidiëring van OCE bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media ingediend en heeft de organisatie zich op 7 september 2015 al kunnen presenteren aan een delegatie van de Cultuurcommissie van het Vlaamse Parlement.

Op vrijdag 16 oktober nodigt OCE de leden van het vroegere Cultureel Erfgoed Overleg uit voor een concertatiemoment om te briefen over het traject dat ondertussen is afgelegd en een brainstorming tot stand te brengen over wat ons wacht voor de komende maanden.

OCE zal ook op Groot Onderhoud van 27 oktober 2015 te Gent aanwezig zijn.