Maandelijks archief: november 2015

OCE gaat door!

De Vlaamse Regering besliste om geen subsidie toe te kennen aan OCE.

Naar aanleiding van de beslissing vindt op 26 januari 2016 een buitengewone Algemene Vergadering plaats om verdere stappen te ondernemen voor de uitbouw van de belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector. de toekomst van OCE verder te bespreken.

Op 22 januari 2016 wordt door de Vlaamse overheid een volgend sectormoment gepland in het kader van de conceptnota cultureel erfgoed. Op 2 februari 2016 voorziet OCE hierover een discussiemoment voor de leden van de Algemene Vergadering en bij uitbreiding alle betrokkenen bij het Cultureel Erfgoed Overleg om een stand van zaken op te maken.

Noteer de data alvast in uw nieuwe agenda van 2016!