Maandelijks archief: augustus 2016

Vroegtijdige stopzetting van ontwikkelingsgerichte erfgoedprojecten?

Onlangs raakte bekend dat Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid wil geven om pilootprojecten op te starten voor waardering van cultureel erfgoed. Helaas ten koste van de ontwikkelingsgericht projecten, die nog tot maart 2017 aangevraagd zouden kunnen worden (art. 100, voorontwerp).

OCE vindt het abrupt afsluiten van de lijn van ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten een ongelukkige beleidsbeslissing.
De naam van deze subsidielijn spreekt voor zich, heel wat initiatieven worden al lange tijd in het veld voorbereid met tal van partners, en de projectlijn heeft de laatste jaren ook heel wat interessante resultaten opgeleverd. Het bericht dat enkel lopende projecten in meerdere fasen nog voor 2017 mogelijks kunnen indienen en gehonoreerd worden, is bijzonder pijnlijk en in dit verband ook ontzettend slecht van timing.
Deze boodschap komt twee maanden voor de indiendatum. De kandidaat-aanvragers zijn vaak organisaties die óf geen structurele middelen voor erfgoedwerking hebben maar wel met collectie óf erfgoedzorg en -beheer niet als kerntaak hebben en bijgevolg ondersteuning van de erfgoedsector nodig hebben. De voorbereiding van dergelijk aanvragen – al is het maar voor één jaar – zijn meestal zeer intensief.

OCE vraagt de minister dan ook met aandrang om een overgangsperiode in te lassen zodat de gedane inspanningen niet in de prullenmand belanden. Waarom zou de minister het eigen voorontwerp niet volgen? Artikel 100 geeft het duidelijk aan: ‘Aanvragen voor projectsubsidies die voor 2 maart 2017 worden ingediend, worden nog behandeld conform de procedure van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Daarna vallen deze aanvragen onder het toepassingsgebied van dit decreet.’