Maandelijks archief: augustus 2017

Voorbeeldvragenlijsten aanvragen voor werkingssubsidies KIOSK online!

Vanaf 15 september 2017 kunnen werkingssubsidies aangevraagd worden in KIOSK.

OCE stelt vast dat deze voorbeeld vragenlijsten nog niet volledig verspreid zijn onder de hele sector. Gezien de vragenlijsten vanaf 15 september definitief zijn,

  1. roepen wij op om VOOR 31 augustus bemerkingen, feedback en opbouwende kritiek betreffende fundamentele bemerkingen over de hoofdvragen van de indienapplicatie door te sturen naar info@overlegcultureelerfgoed.be. OCE zal deze feedback door communiceren aan de administratie. Onze excuses voor de laattijdigheid van dit bericht.
  2. vragen wij om opmerkingen betreffende FAQ’s, interpretatie onduidelijkheden en opmerkingen betreffende de eerste twee links (de vragenlijsten) hieronder door te geven tegen 8 september.

Ter informatie vindt u hieronder voorbeelddocumenten met de invulvelden:

Afscheid van Jan De Maeyer – voorzitter OCE

OCE-voorzitter Jan de Maeyer is aangesteld als voorzitter van de adviescommissie Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Door zijn dubbele rol als voorzitter van de adviescommissie en als voorzitter van belangenbehartiger OCE, heeft hij besloten het voorzitterschap van OCE vroegtijdig neer te leggen.

Tot eind september zal Sigrid Bosmans, ondervoorzitster van OCE, als waarnemend voorzitter optreden. Daarna zal er door de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter worden aangeduid.

OCE wil Jan bedanken voor zijn jarenlange toewijding, expertise en passie die hij deelde als voorzitter van OCE. We wensen hem het allerbeste toe!

Start subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling – Transitiereglement

Vanaf vandaag kunnen subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 1 oktober 2017.

Het Departement CJM organiseert in elke provincie één infosessie waarop het transitiereglement en de KIOSK-online aanvraagapplicatie worden toegelicht. De infosessie is gratis, maar graag vooraf inschrijven via de volgende link.

Data infosessies:

  • Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22 augustus 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
  • Limburg: VAC Hasselt – 28 augustus 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
  • West-Vlaanderen: Provinciehuis Boeverbos – 5 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
  • Antwerpen: De Nieuwe Vrede – 6 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
  • Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur


Meer informatie

Stand van zaken afslanking provincies

Heeft u vragen over het transitiereglement of KIOSK? Mail naar kiosk@vlaanderen.be

Heeft u een algemene vraag over de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden? Mail naar overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be