Maandelijks archief: september 2017

Pleidooi voor een versterkt regionaal erfgoed- en cultuurweefsel

Binnen diverse domeinen van het cultuurbeleid wordt de regio vandaag genoemd als een interessante schaal voor experiment en innovatie. Maar het is ook een niveau waar verschillende overheden elkaar treffen. Vaak vinden ze elkaar en is er samenwerking, soms jutten ze elkaar op of werken ze elkaar tegen. De regio’s zijn duidelijk een boeiend, maar ook complex veld. Vanuit dit besef weerklinkt meer en meer de nood aan visievorming en expertisedeling rond regionaal (samen)werken.

Om het debat over regionaal werken en het Regionaal Cultuurdecreet te voeden, hebben OCE, ICOM-Vlaanderen en FARO een discussietekst geschreven. In deze tekst benoemen we randvoorwaarden en succesfactoren om regionale werkingen te versterken en te verankeren.

Maar deze tekst is ook bedoeld als een oproep: om werk te maken van een krachtige beleidsvisie op regionaal werken en om vanuit deze visie regionale dynamieken te ondersteunen. Met deze tekst richten we ons tot collega’s uit aangrenzende cultuurdomeinen, beleidsmakers en, in het bijzonder, de architecten van het toekomstige regionaal-cultuurdecreet.

Bron: FARO

Cultuurcontentement. Wat denk jij over cultuur in jouw gemeente?

CultuurContentement peilt naar de beleving en tevredenheid van het cultuurleven in jouw gemeente. Is er voldoende aanbod? Krijgen burgerinitiatieven volop ondersteuning? Wat kan beter? Neem vandaag nog deel aan de bevraging!

Steden of gemeenten met meer dan 100 antwoorden op de teller, krijgen na afloop een cijferrapport. Een mooie aanleiding om via inspraakacties en debatten nog dieper in te gaan op wensen en toekomstige ambities op vlak van kunstbeoefening, het verenigingsleven en het bredere cultuurveld.

Dat cultuur leeft onder de bevolking blijkt uit een eerste golf aan reacties. Al meer dan 3.500 mensen vulden de enquête in. Met de inwoners van Maarkedal, Wuustwezel, Eeklo, Arendonk en Sint-Niklaas voorlopig op kop. Elke stem is belangrijk! Zeker wanneer de gegevens per deelaspect worden ontleed en/of de gemeenten de input willen gebruiken om hun eigen cultuurbeleid te versterken.

NAAR DE BEVRAGING