Maandelijks archief: oktober 2017

Oproep deskundigen voor visitatie- en beoordelingscommissies sociaal-cultureel volwassenenwerk

Op 1 januari 2018 treedt het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt.

Vlaams minister Sven Gatz zoekt voor de visitatie- en beoordelingscyclus in het kader van het nieuw decreet geëngageerde deskundigen met expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of met expertise uit belendende sectoren die de sociaal-culturele praktijk kunnen verrijken. Intekenen kan nog tot 15 november 2017.

Voor meer info verwijzen we naar de website van CJM : https://cjsm.be/cultuur/nieuws/oproep-deskundigen-voor-samenstelling-visitatie-en-beoordelingscommissies-sociaal-cultureel

Vlaamse overheid zet gratis vrijwilligersverzekering voort

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een  onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Vrijwilligerswerk maakt essentieel deel uit van onze samenleving. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. De Vlaamse Regering die inzet op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid blijft het vrijwilligerswerk ook op deze wijze ondersteunen. Op dit moment wordt de overdracht voorbereid, meer nieuws volgt in de loop van komende maanden.

Voor meer info kan u rechtstreeks verwijzen naar de website van het Departement CJM : https://cjsm.be/vrijwilligersverzekering

 

OCE vraagt aanpassingen in KIOSK ten gunste van de sector

Eind augustus begon een race tegen de tijd: OCE vroeg aan de hele sector feedback op de voorbeeldvragenlijsten van KIOSK door te geven. Op 1 september had een delegatie van OCE hierover een gesprek met de administratie.

De feedback vanuit de sector betrof zowel praktische en administratieve vragen, alsook inhoudelijke problemen. We willen graag langs deze weg de personen die feedback aanleverenden van harte bedanken voor hun medewerking!

De administratie Erfgoed heeft de volgende aanpassingen doorgevoerd aan KIOSK:

“Op 15 juli 2017 stelde het departement de voorlopige versies ter beschikking van de aanvraagformulieren die nu verwerkt zijn in KIOSK. Ten opzichte van de voorlopige versies zijn nog volgende wijzigingen gebeurd:

 • KIOSK voorziet een aantal bijkomende vragen:
  • een extra veld waarin het mogelijk is om een synthese van de aanvraag te beschrijven. Organisaties kunnen hier de essentie van hun werking / krachtlijnen van hun beleidsplan weergeven
  • aanvraag dienstverlenende rol: voor organisaties die zowel een aanvraag doen voor de functies als voor een dienstverlenende rol is er een bijkomend veld waarin de relatie tussen beide werkingen beschreven kan worden
  • aanvraag dienstverlenende rol: het is nu mogelijk om partnerovereenkomsten op te laden voor zover deze beschikbaar zijn. De verschillende overeenkomsten moet u daarbij samenvoegen in één bijlage.
 • De vragenlijsten voor indeling en over de zakelijke werking werden op bepaalde punten aangepast. Hierbij werd rekening gehouden met de opmerkingen uit de sector. Het gaat hoofdzakelijk over verduidelijkingen bij de vragen. Er werden geen nieuwe vragen toegevoegd.
 • Indien organisaties het actieplan niet kunt opmaken tegen de deadline van 1 december, kunnen organisaties hun dossierbehandelaar contacteren met de vraag om het actieplan later in te dienen. Er wordt maximaal uitstel verleend tot 31 januari 2018.

Online aanvragen werkingssubsidies 2019-2023

U hoorde het onwaarschijnlijk al: vanaf 18 september 2017 is het mogelijk om in de webapplicatie KIOSK werkingssubsidies aan te vragen. Wij zetten voor u graag alles nog een keer op een rijtje.

Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen vanaf die dag in KIOSK beginnen met het opmaken van hun aanvraag die uiterlijk ingediend moet worden op 15 december 2017 of 15 januari 2018.

Voor de beleidsperiode 2019-2023, kan tegen 15 december 2017 een werkingssubsidie worden aangevraagd binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor:

 • het uitvoeren van functies op landelijk niveau door een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie
 • het uitvoeren van een dienstverlenende rol op landelijk niveau
 • het opnemen van de cultureel-erfgoedwerking van het immaterieel cultureel erfgoed

Een subsidieaanvraag voor het uitvoeren van functies op regionaal niveau wordt door een collectiebeherende organisatie ingediend tegen 15 januari 2018.

De afdeling erfgoed raadt alle organisaties aan om de handleiding en de veelgestelde vragen door te nemen vooraleer de aanvraag in te vullen in KIOSK. De veelgestelde vragen zullen de komende weken verder aangevuld worden op basis van vragen die we ontvangen.

Indien uw organisatie een subsidie wil voor zowel de functies als een dienstverlenende rol, dient u twee aparte aanvragen in. De afzonderlijke aanvragen gaan enkel over de specifieke deelwerking (functies of dienstverlenende rol). Dit geldt ook voor de doelstellingen die u oplaadt bij de aanvraag.

Meer informatie vindt u hier.

Lees verder