Maandelijks archief: januari 2018

Verslag #beloftemaaktschuld op 18 december 

Met de actie Belofte maakt Schuld bracht OCE voor het eerst de volledige cultureel-erfgoedsector samen om de eis voor een financiële inhaaloperatie meer kracht bij te zetten. OCE manifesteerde samen met de sector op 18 december 2017 aan het kabinet van minister Gatz om de beloofde inhaaloperatie voor de culturele erfgoedsector aan te kaarten. Circa 85 personen zetten zich hiervoor actief in. De sector heeft de actie wat meer visueel kracht bijgezet via borden met daarop afbeeldingen van cultureel erfgoed uit hun collecties, een idee uit de museumsector van hun actie 4 jaar geleden.

De actie werd opgepikt door diverse media: De Morgen (digitaal op 15/12 en in de weekendkrant van 16/12), Klara (18/12), De Standaard (19/12), Metro (19/12) en het VRT-nieuws van 19u. op 18/12.

De minister sprak de manifesteerders toe en nodigde een delegatie van OCE uit naar zijn kabinet voor een kort en informeel gesprek. We vernamen dat hij zijn belofte voor een substantiële verhoging van de middelen wil inlossen, maar daarvoor ook de steun nodig heeft van zijn collega-ministers. Daarom plant OCE samen met de sector in 2018 nog enkele nieuwe actiemomenten, om het nijpende tekort aan financiële middelen aan te kaarten bij de hele Vlaamse regering. Hiervoor zal de komende maanden fors geïnvesteerd worden in gesprekken met sleutelfiguren bij de begrotingsgesprekken voor de sector. Eind juni en begin september zal er nog ingezet worden op publieke acties.

BEDANKT!

Graag wilt OCE iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor onze #beloftemaaktschuld-actie, afgelopen december.

18 december 2017 was nog maar het begin van onze campagne, OCE hoopt om samen met de sector door te gaan tot aan de bekendmaking in oktober. Suggesties voor acties zijn welkom op info@overlegcultureelerfgoed.be. We horen ook graag wanneer je een deelname wenst aan eventuele toekomstige actiewerkgroepen.

Voorontwerp van decreet bovenlokale cultuurwerking

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de bovenlokale cultuurwerking.

Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust dit decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Bijhorende documenten:

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – nota

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – decreet

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – memorie

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – bijlage

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – bijlage

Erfgoeddatabanken naar Vlaamse overheid

Vanaf 1 januari 2018 worden de culturele bevoegdheden en initiatieven van de provincies overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten. In het kader hiervan worden de provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet vanaf dan beheerd en ondersteund door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Tijdens de overgangsperiode 2018-2019 kunnen de bestaande gebruikers blijven gebruik maken van de erfgoeddatabanken. Nieuwe gebruikers kunnen zich tijdens de overgangsperiode enkel aansluiten bij de erfgoeddatabank verbonden aan hun grondgebied. Ondertussen onderzoekt het departement de mogelijkheden voor een eengemaakt systeem.

Wat dit specifiek betekent voor gebruikers van de erfgoeddatebanken, vind je op de website van Kunsten en Erfgoed.

Visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op 22 december 2017 de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk goed. Met de visienota biedt de Vlaamse overheid, vanuit een langetermijnperspectief, een leidraad aan de overheid en de cultuursector voor een cruciale heroriëntering van de cultuursector in functie van hoe artistieke creatie en het bewaren, verspreiden en voor een breed publiek beschikbaar maken van culturele content kan worden gestimuleerd in een omgeving die digitaliseert onder invloed van nieuwe technologieën. De Vlaamse minister van Cultuur zal de elementen van deze nota vertalen naar een concreet actieplan.