Maandelijks archief: mei 2018

Save the date: Groot Onderhoud 2018

Vrijdag 9 november 2018 houd je best vrij in jouw agenda. Want dan word je verwacht in Brussel, samen met honderden andere erfgoedwerkers. Die dag verzamelen we in het Vlaams Parlement voor de achtste editie van het Groot Onderhoud van FARO. Samen gaan we werken rond het thema ‘participatie’. En precies daarom nodigen we u uit om na te denken over wat participatie voor u en uw instelling of organisatie betekent. Een thema als dit is immers allesbehalve vrijblijvend. Meer informatie vind je hier.

HERINNERING

Aan de Vlaamse regering

Geachte heer minister-president,
Geachte dames en heren ministers,

Een inhaalbeweging: dat beloofden Vlaamse regeringen al herhaaldelijk aan de cultureel-erfgoedsector. We wachten er nog altijd op.

Erfgoed, beste ministers, dat is een vorm van kapitaal. Een kwaliteitsvolle erfgoedwerking rendeert. Ze leidt in een gemeenschap tot trots, participatie en sociale cohesie, gemeenschapszin. Zo’n erfgoedwerking is ook een bron van ondernemerschap en creativiteit. Ze schept kansen en heeft afgeleide effecten voor het binnen- en buitenlandse toerisme, de creatieve industrie met de bijbehorende werkgelegenheid, het onderwijs, welzijn, inburgering…

Om dat rendement te creëren moet je als sector je kerntaken naar behoren kunnen uitvoeren en mee evolueren met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de bijbehorende beleidslijnen. Wij willen niets liever. Wat is daarvoor nodig? Mankracht, kwaliteitsvolle depotruimtes, goed ontsloten collecties en databases, onderzoek, hedendaagse tentoonstellingsruimtes, participatieve erfgoedwerkingen, deskundige dienstverleners.

Geachte ministers, het lukt niet meer met de huidige mensen en middelen. Een paar eenvoudige benchmarkoefeningen met buitenlandse tegenhangers – collectiebeherende organisaties, dienstverleners, het middenveld – maakt snel duidelijk waarom. Als je de kwaliteit van een samenleving onder meer kunt aflezen aan hoe ze met het altijd fragiele en onvervangbare erfgoed omgaat, dan is er in Vlaanderen en Brussel nog werk aan de winkel.

Aan een ondernemende regering als de uwe durven wij daarom – nog eens – vragen: investeer in dat erfgoedkapitaal en zijn mensen, zoals dat al meermaals is aangekondigd. Het klinkt spectaculairder dan het is, maar wij vragen een verdubbeling van de nu schaarse middelen. Het gaat dan nog maar over een fractie van het totale budget Cultuur. U zult ervan versteld staan wat er dan lokaal, landelijk en internationaal allemaal mogelijk wordt in Vlaanderen Erfgoedland, een van Europa’s schatkamers.

Met een vriendelijke groet,

Patrick Allegaert, voorzitter, namens OCE

Uitnodiging 17 mei Open OCE

Op 17 mei nodigt OCE van harte de hele sector uit voor een Open OCE, naar aanleiding van de voorlopige adviezen. 

De voorlopige adviezen en de eerste ervaringen met KIOSK willen we graag aangrijpen om problemen met de procedure bloot te leggen. Ook willen we ervaringen delen met collega’s en voor de belangrijkste pijnpunten een luisterend oor bieden. Doel van deze Open OCE is dat de sector input krijgt voor zijn repliek omtrent de procedures en dat OCE zich een beeld kan vormen van de problemen omtrent de procedures. Vanuit de belangenbehartiger kan er dan gereageerd worden naar administratie en kabinet.

Deelname is gratis, Inschrijven is verplicht.

Praktisch:

  • 17 mei 2017 – 10.00u.
  • Plaats: Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent.
    • Met de wagen: er is parking voorzien
    • Met het openbaar vervoer: station Gent – Sint Pieters, tram 1, halte Guislainstraat (ongeveer 15 minuten met de tram)

15 mei: Voorlopige Adviezen

Alle aanvragen tot werkingssubsidies die zijn ingediend op 15 december en 15 januari werden verdeeld over verschillende commissies ter beoordeling. De commissie zal een voorlopig advies formuleren na het toetsen van de subsidiëringsvoorwaarden en criteria. De verschillende adviezen worden vervolgens afgestemd door een afstemmingscommissie bestaande uit de adviescommissie en de voorzitters van de verschillende beoordelingscommissies.

OCE hoopt dat er binnen en tussen de verschillende commissies op een gelijkwaardige manier geoordeeld wordt over de dossiers. We wensen de commissies alle succes toe in deze laatste run naar de voorlopige adviezen, een belangrijk moment voor vele erfgoedorganisaties.