Maandelijks archief: september 2018

Verdeling werkingssubsidies 2019-2023 bekend

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz, heeft de Vlaamse Regering de vijfjarige werkingssubsidies 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld. In totaal stijgt de subsidiepot met 9,6 miljoen extra middelen tot ruim 37 miljoen euro per jaar. Met die historische structurele injectie krijgt de sector na lang aandringen opnieuw adem en groeikansen.
De werkingssubsidies in deze ronde konden aangevraagd worden door:

  • collectiebeherende organisaties: musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken;
  • landelijke dienstverlenende organisaties die aan andere actoren diensten aanbieden rond de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed;
  • een organisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed.

Een uitgebreid verslag vind je hier

soort aanvraag  bedrag 2018 beslissing stijging vs. 2018 (afgerond) % stijging vs. 2018
1. cultureel-erfgoedinstellingen  4.900.000  5.350.000  450.000  9% 
2. musea – gevraagde indeling: landelijk  8.926.000  14.039.000  5.113.000  57% 
3. musea – gevraagde indeling: regionaal  2.869.730  3.387.000  642.000  22%1 
4. Culturele archiefinstellingen – gevraagde indeling: landelijk  7.356.893  8.626.000  1.269.000  17% 
5. Culturele archiefinstellingen – gevraagde indeling: regionaal  75.000  115.000  40.000  53% 
6. Erfgoedbibliotheken – gevraagde indeling: landelijk  300.000  300.000  100%
7. Landelijke dienstverlenende rollen  3.790.346  4.948.000  1.483.000  39%² 
8. Organisatie Immaterieel Cultureel Erfgoed  188.137  428.000  240.000  128% 
totaal  28.106.106  37.193.000  9.537.000  32%

wegvallen subsidie aan ZOET werd niet meegerekend in de daling van de subsidiebedragen

2 continuering subsidie OKV/Lukas buiten het Cultureelerfgoeddecreet werd niet meegerekend in de daling van de subsidiebedragen

De inhaalbeweging ingezet: 9.6 miljoen extra voor cultureel erfgoed

Na de begroting van de Vlaamse Regering die gisteren werd voorgesteld, is het ­zeker dat de culturele erfgoedsector meer middelen krijgt als voordien. Het huidige bedrag van 27,6 miljoen euro per jaar wordt met 9,6 miljoen euro opgetrokken. Hoeveel geld elk afzonderlijk museum, archief, erfgoed­bibliotheek of dienstverlenend centrum gaat krijgen, is nog niet beslist. Meer nieuws volgt na 1 oktober. Geert Sels schreef over deze extra middelen een artikel in De Standaard. Je kan dit artikel hier raadplegen.

#wezoudenzoveelmeeruvooruwillendoen

OCE en het Vlaams Museumoverleg zijn een campagne gestart: #wijzoudenzoveelmeervooruwillendoen, een sensibiliseringscampagne voor meer middelen voor cultureel erfgoed in Vlaanderen. Deze campagne loopt tot 21 september, de allerlaatste dag dat de sector kan sensibiliseren en aandacht kan vragen om met de bijkomende investeringsmogelijkheden en het grote potentieel van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen rekening te houden tijdens de begrotingsbesprekingen van de Vlaamse Regering.

Hoe kunnen erfgoedorganisaties volgens de initiatiefnemers aan deze campagne meewerken?

  • Realiseer zo snel mogelijk een gepersonaliseerde flyer. Op de campagnewebsite en onderaan dit bericht vindt u voorbeelden en sjablonen per deelsector om zelf aan de slag te gaan.
  • Leg de flyer ter beschikking aan de balie en motiveer bezoekers om via de website te laten weten dat de erfgoedsector in Vlaanderen een financiële injectie verdient.
  • Neem foto’s van bezoekers met de flyer in de hand.
  • Verdeel foto’s en flyers via de eigen sociale media.
  • Motiveer uw achterban (personeel, bestuurders, vrijwilligers, bezoekers en gebruikers) om naar de site te surfen en deel te nemen aan de poll.
  • Bezorg uw gepersonaliseerde flyer en foto’s aan OCE voor verwerking in de website.

De boodschap die OCE en het Vlaams Museumoverleg met de campagne willen uitdragen is: erfgoed in Vlaanderen is van iedereen en voor iedereen, het is de som van vele prachtige deelsectoren, groot en klein. Als we allemaal samen dit initiatief ondersteunen en iedereen zijn doelpubliek meekrijgt, kan de roep voor meer middelen voor de cultureel-erfgoedsector ook meer gehoor krijgen!

Voor dringende vragen betreffende deze campagne kan u mailen naar info@overlegcultureelerfgoed.be.

Bijlagen:

Sjabloon flyerontwerp : Het sjabloon kan je zelf makkelijk aanpassen met InDesign, of door OCE laat aanpassen door eenvoudigweg een logo en een aangepaste tekst in te sturen. Reken wel op verwerkingstijd bij de laatste optie!