Maandelijks archief: mei 2020

Corona en het Cultureel Erfgoed – Conclusies van de bevraging van de sector

Via een enquête werd in de tweede helft van april de brede sector bevraagd. Dat gebeurde op initiatief van het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE). Er kwamen in 10 dagen 333 antwoorden binnen. Dat toont aan dat de problemen ernstig zijn en tevens dat ze niet eenvoudig op te lossen zijn. Ze gaan over financiële zorgen van organisaties, maar evenzeer over het aantasten van de kern van werkingen, de precaire positie van bepaalde professionele categorieën, het al dan niet tijdelijk afhaken van vrijwilligers, de financiële schade bij  freelancers enz.
Van die 333 antwoorden kwamen er niet minder dan 200 van vrijwilligers en -verenigingen. Dat toont aan dat de coronacrisis net voor hen een grote impact heeft.

Er kwamen antwoorden van landelijke en niet-landelijke musea, erfgoedcellen, landelijke dienstverleners, WIE (Werkplaats Immaterieel erfgoed), vrijwilligersorganisaties, lokale archieven, erfgoedbibliotheken en diverse niet-erkende organisaties met een erfgoedwerking.

Deze enquête richtte zich niet enkel tot de gesubsidieerde sector, maar ook tot niet-gesubsidieerde sector, tot de  vrijwilligers en gemeenschappen. Zo komen andere perspectieven en noden aan het licht (o.a. forains en circussen) en worden sociale aspecten zichtbaar.

In deze verwerking werden de namen van de betrokken organisaties niet opgenomen. Het gaat immers om een algemene schets, geen benadering voor een specifieke organisatie.

In het eerste luik is een samenvatting gemaakt van de grootste problemen, aangevuld met een aantal voorstellen hoe de problemen kunnen aangepakt en (deels) opgelost worden. Daarna volgt een overzicht per deelsector van het cultureel erfgoed.
In deze nota werden algemene conclusies aangevuld met conclusies per deelsector, voor zover dat relevant is.

Download hier de nota: