Categorie archief: Uncategorized

Oproep deskundigen voor visitatie- en beoordelingscommissies sociaal-cultureel volwassenenwerk

Op 1 januari 2018 treedt het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt.

Vlaams minister Sven Gatz zoekt voor de visitatie- en beoordelingscyclus in het kader van het nieuw decreet geëngageerde deskundigen met expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of met expertise uit belendende sectoren die de sociaal-culturele praktijk kunnen verrijken. Intekenen kan nog tot 15 november 2017.

Voor meer info verwijzen we naar de website van CJM : https://cjsm.be/cultuur/nieuws/oproep-deskundigen-voor-samenstelling-visitatie-en-beoordelingscommissies-sociaal-cultureel

Immaterieel erfgoed: stand van zaken  

Cathy Coudyser (N-VA) stelde in de commissie cultuur van 22 juni een vraag om uitleg aan minister Sven Gatz over de actualisering van het Vlaams beleid rond immaterieel cultureel erfgoed. Ze vroeg onder andere naar een stand van zaken van de aanpassing van het reglement immaterieel erfgoed enerzijds en de actualisering en aanpassing van de visienota anderzijds.

Lees of bekijk het antwoord van minister Gatz op de website van het Vlaamse parlement.

Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

Op maandag 8 mei was OCE uitgenodigd op het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken in AMUZ te Antwerpen. Dat is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatiewezen (VVBAD). Het overlegplatform is een open vergadering die kan bijgewoond worden door alle medewerkers van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Via deze jaarlijkse bijeenkomst willen zij voeling houden met wat er leeft binnen haar cultureel-erfgoedgemeenschap. Daarbij is er ruimte voor debat, maar ook tijd om te luisteren naar de verzuchtingen, noden en wensen van bewaarbibliotheken in Vlaanderen.

De voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek Mel Collier verwelkomde alle deelnemers en leidde het goed gevulde programma in. In de voormiddag kwamen verschillende onderwerpen aan bod: een lezing van Theo Vermeulen, die vanuit zijn ervaring sprak over diefstal in bibliotheken en hoe deze te voorkomen. Vervolgens mocht Anne-Cathérine Olbrechts van FARO de gloednieuwe calamiteitendatabank voor Vlaanderen DICE in primeur voorstellen. David Coppoolse van de Vlaamse erfgoedbibliotheek gaf een lezing over de verbeterplannen met betrekking tot de Collectiewijzer. Het team van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek legde vervolgens haar voorstellen voor het nieuwe beleidsplan voor aan de verzamelde erfgoedbibliothecarissen. Tot slot was het de beurt aan Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek, OCE) en Bruno Vermeeren (VVBAD, OCE). Zij presenteerden het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet en de kansen die hieraan verbonden zijn voor erfgoedbibliotheken.

Na de lunch ging het programma verder in het recent vernieuwde Museum Plantin-Moretus. De deelnemers hadden de keuze uit drie sessies. Odette Peterink (Museum Plantin-Moretus) lichtte toe hoe het museum typografisch en papieren erfgoed ontsluit voor individuen en groepen. Kris Geysen van het museum had het over het diversiteits- en duurzaamheidsbeleid. Erwin Marcisz (Provinciale Bibliotheek Limburg) en David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) een toelichting geven over de interactieve tentoonstelling Conn3ct. Die expo vergelijkt het zestiende-eeuwse boek met sociale media vandaag. Conn3ct fungeert zelf als een sociaal medium waarbinnen je je meningen en voorkeuren deelt met andere bezoekers. Noem het gerust een expo 2.0! De Provinciale Bibliotheek Limburg ontwikkelde in het kader van de tentoonstelling Conn3ct verschillende educatieve pakketten en kwamen deze voorstellen.

De dag werd afgerond met een rondleiding door directeur Iris Kockelberg en haar team doorheen de vernieuwde opstelling van het museum en een receptie waarop kon genetwerkt en nagekaart worden.

Een uitgebreider verslag en de presentaties vindt u hier.

Noteer in je agenda en schrijf je in!

Op maandag 30 mei organiseert Kunsten & Erfgoed een informatiemoment over de wijzigingen het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Nadien is er gelegenheid tot het stellen van vragen. OCE roept het cultureel-erfgoedveld op om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn:
30 mei 2016 van 14 tot 17u. in de BOL van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 146, 1000 Brussel. Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Noteer ook het opensectormoment dat OCE op vrijdag 10 juni om 14u. in De Priem (FARO) vastlegt.
Op de agenda:
– verslag van het gesprek met het kabinet op 11 mei over de conceptnota;
– verslag van de hoorzitting bij de commissie cultuur van het Vlaamse Parlement op 12 mei;
– wijzigingen in het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012;
– varia.
Inschrijven voor het sector moment kan u hier.