Immaterieel erfgoed: stand van zaken  

Cathy Coudyser (N-VA) stelde in de commissie cultuur van 22 juni een vraag om uitleg aan minister Sven Gatz over de actualisering van het Vlaams beleid rond immaterieel cultureel erfgoed. Ze vroeg onder andere naar een stand van zaken van de aanpassing van het reglement immaterieel erfgoed enerzijds en de actualisering en aanpassing van de visienota anderzijds.

Lees of bekijk het antwoord van minister Gatz op de website van het Vlaamse parlement.