Informatiesessie aanvragen werkingssubsidies 2019-2023…

Op dinsdag 27 juni 2017 organiseerde de afdeling Cultureel Erfgoed (Dept. CJM) een informatiesessie voor cultureel-erfgoedorganisaties die werkingssubsidies willen aanvragen voor de periode 2019-2023. Specifiek ging het over de cultureelerfgoedinstellingen; regionaal en landelijk ingedeelde musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken; ICE-organisatie en de cultureel-erfgoedorganisaties die een dienstverlenende rol op landelijk niveau willen opnemen. Deze sessie was bedoeld voor al wie in december 2017 of januari 2018 werkingssubsidies wil aanvragen voor de periode 2019-2023.

Het doel van de sessie was het informeren vanuit de administratie. Er is duidelijk vermeld dat dit geen informatiesessie was over projectsubsidies, dienstverlenende rol op regionaal niveau (2020), toekomstige visie-/conceptnota’s (geen cultuurbeleid in digitale tijdperk of financiering), transitie provinciale bevoegdheden en de transitie bovenbouw (FARO). Over FARO wou de administratie wel kwijt dat zij worden beschouwd als HET steunpunt voor cultureel erfgoed en dat ze deze plaats ook zullen behouden. De afstemming over de cultuurbrede taken die FARO zal opvolgen moet nog besproken worden.

Verschillende aspect die tijdens de infosessie werden vermeld, zijn al even bekend: wie kan aanvragen, de criteria bij aanduiding, werkingssubsidies. Nieuw was de uitleg over het verloop van de procedure van aanvraag van een werkingssubsidie. En kwam uitgebreide uitleg over de doorlooptijd van een dossier, commissiewerk, de vorm van het aanvraag dossier, … Het nieuwe online aanvraag platform KIOSK, dat ook al gebruikt werd voor de kunstensector, werd eveneens ook voorgesteld. Alle deelnemers aan de infosessie kregen achteraf de kans om vragen te stellen.

… OCE voert actie voor beloofde financiële inhaaloperatie op 27 juni

Voorzitter van OCE Jan De Maeyer nam na de informatiesessie aanvragen werkingssubsidies het woord als ‘belleman’ van dienst. OCE vraagt als vertegenwoordiger van de gehele sector tijdens het sectormoment aandacht voor het nijpende financiële tekort in de culturele erfgoedsector.

Het nieuwe CED creëert nieuwe kansen en uitdagingen, maar zonder bijkomende financiële steun wordt dit decreet een dode letter.

De inhaaloperatie laat al jarenlang op zich wachten. Door het nieuwe cultureel erfgoeddecreet is de tijd rijp om deze inhaalbeweging in gang te zetten. Samen, als een georganiseerde sector, vragen wij, of meer zelfs eisen wij, dat er samen met de inwerkingtreding van het nieuwe culturele erfgoeddecreet een einde komt aan de onderfinanciering in ons werkveld. Wij roepen de hele Vlaamse regering op om aan de structurele achteruitstelling een einde te maken en werk te maken van de jarenlang voorgehouden inhaaloperatie.

OCE roept beleidsmedewerkers en creatieve geesten uit de sector op om mee te werken aan acties die onze roep om meer middelen kracht kunnen bij zetten. Aarzel niet en sluit u aan bij onze werkgroep. Ideeën voor acties zijn steeds welkom en worden verzameld via het e-mailadres info@overlegcultureelerfgoed.be.