OCE vraagt aanpassingen in KIOSK ten gunste van de sector

Eind augustus begon een race tegen de tijd: OCE vroeg aan de hele sector feedback op de voorbeeldvragenlijsten van KIOSK door te geven. Op 1 september had een delegatie van OCE hierover een gesprek met de administratie.

De feedback vanuit de sector betrof zowel praktische en administratieve vragen, alsook inhoudelijke problemen. We willen graag langs deze weg de personen die feedback aanleverenden van harte bedanken voor hun medewerking!

De administratie Erfgoed heeft de volgende aanpassingen doorgevoerd aan KIOSK:

“Op 15 juli 2017 stelde het departement de voorlopige versies ter beschikking van de aanvraagformulieren die nu verwerkt zijn in KIOSK. Ten opzichte van de voorlopige versies zijn nog volgende wijzigingen gebeurd:

  • KIOSK voorziet een aantal bijkomende vragen:
    • een extra veld waarin het mogelijk is om een synthese van de aanvraag te beschrijven. Organisaties kunnen hier de essentie van hun werking / krachtlijnen van hun beleidsplan weergeven
    • aanvraag dienstverlenende rol: voor organisaties die zowel een aanvraag doen voor de functies als voor een dienstverlenende rol is er een bijkomend veld waarin de relatie tussen beide werkingen beschreven kan worden
    • aanvraag dienstverlenende rol: het is nu mogelijk om partnerovereenkomsten op te laden voor zover deze beschikbaar zijn. De verschillende overeenkomsten moet u daarbij samenvoegen in één bijlage.
  • De vragenlijsten voor indeling en over de zakelijke werking werden op bepaalde punten aangepast. Hierbij werd rekening gehouden met de opmerkingen uit de sector. Het gaat hoofdzakelijk over verduidelijkingen bij de vragen. Er werden geen nieuwe vragen toegevoegd.
  • Indien organisaties het actieplan niet kunt opmaken tegen de deadline van 1 december, kunnen organisaties hun dossierbehandelaar contacteren met de vraag om het actieplan later in te dienen. Er wordt maximaal uitstel verleend tot 31 januari 2018.