Historiek

Het Overleg Cultureel Erfgoed groeide uit het Cultureel-Erfgoedoverleg dat in 2009 werd opgestart tussen de deelsectoren van het cultureel-erfgoedveld. Geleidelijk groeide het Cultureel-Erfgoedoverleg uit tot een breed platform. Het overleg werkte in stilte aan een aantal dossiers, nam standpunten in ten opzichte van overheidsbeslissingen, zocht geleidelijk naar een formelere structuur … Een hoogtepunt voor het overleg en de gehele cultureel-erfgoedsector was de denk- en discussiedag over belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector  in 2012 in LAMOT (Mechelen). Het toen verse Cultureel-Erfgoeddecreet voorzag immers de mogelijkheid tot erkenning en subsidiëring van een belangenbehartiger. Denk hierbij aan andere sectoren en beleidsdomeinen waar steunpunten naast belangbehartigers fungeren. Een jaar later volgde een memorandum van de sector aan de minister van cultuur.

In het voorjaar van 2015 kwam alles in een stroomversnelling en werd op 26 maart de vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE, opgericht. Met de vzw heeft de cultureel-erfgoedsector nu een representatieve spreekbuis die collegiaal en solidair opkomt voor de gezamenlijke belangen in de sector. OCE versterkt in dialoog met diverse overheden en in afstemming met steunpunt FARO de maatschappelijke verankering, de zichtbaarheid, de diversiteit en de dynamiek die de cultureel-erfgoedsector het afgelopen decennium heeft kunnen opbouwen.