Stichtende organisaties

De stichtende organisaties van OCE zijn:

  • Overleg Landelijk Archieven Vlaanderen (OLAV). Dit is het overleg van culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het Vlaamse niveau en het Rijksarchief Vlaanderen.
  • Landelijke Expertisecentra cultureel erfgoed en Organisaties volkscultuur (LEOV). Dit is het overleg van de landelijke expertisecentra cultureel erfgoed en organisaties volkscultuur ondersteund op Vlaams niveau.
  • Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw. Dit is een samenwerkingsverband van zes representatieve en erkende erfgoedbibliotheken en het aanspreekpunt voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.
  • Overleg Landelijke Musea. Dit is het overleg van onder meer musea met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het Vlaamse niveau en samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van de kunstcollecties.
  • Overleg erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Dit is het overleg van de erfgoedconvenanten en de organisaties zoals  bijv. stadsarchieven die het kwaliteitslabel hebben behaald.
  • International Council On Museums (ICOM) Vlaanderen vzw. ICOM-Vlaanderen is een ledenvereniging van en voor musea en museummedewerkers in Vlaanderen en Brussel. Samen met ICOM-Wallonië vormt het het nationaal comité van ICOM België.
  • Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) vzw. Dit is de organisatie waarbij onder meer archieven en erfgoedbibliotheken met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het lokale of regionale niveau of zonder indeling, aangesloten zijn.

Onder de rubriek Algemene Vergadering en Raad van Bestuur vind je de vertegenwoordigers per deelsector.