Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

Het Overleg Cultureel Erfgoed is een prille organisatie. De werking wordt gedragen door vrijwilligers die werkzaam zijn in de cultureel-erfgoedsector en hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Als vzw heeft het Overleg Cultureel Erfgoed een Algemene Vergadering die samengesteld is uit de zeven deelsectoren die elk twee leden afvaardigen. Vanuit de Algemene Vergadering wordt per deelsector een lid voor de Raad van Bestuur aangeduid (zie verder).

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

  • Patrick Allegaert, voorzitter
  • Sigrid Bosmans, ondervoorzitter (overleg erfgoedcellen en co√∂rdinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid, sigrid.bosmans-at-mechelen.be)
  • Bruno Vermeeren, secretaris (VVBAD, bruno.vermeeren-at-vvbad.be)
  • Eva Wuyts, penningmeester (erfgoedbibliotheken, eva-at-vlaamse-erfgoedbibliotheek.be)
  • Leen Heyvaert¬†(ICOM-Vlaanderen, lies.buyse-at-lokeren.be)
  • Mariet Calsius (LEOV, mariet.calsius-at-resonant.be)
  • Elviera Velghe (Overleg Landelijke Musea, elviera.velghe-at-fomu.be)
  • Geert van Goethem (OLAV)

Toegevoegd aan de Raad van Bestuur: Jorijn Neyrinck (onafhankelijk, jorijn-at-tapisplein.be).