Basissubsidiëring voor belangenbehartiging Cultuur

OCE betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om de subsidiëring van een aantal belangenbehartigers in het culturele landschap terug te schroeven. OCE heeft als belangenbehartiger geen subsidies ontvangen in het verleden, maar verschillende zusterbelangenbehartigers, waaronder VVBAD, verliezen vanaf 2019 wel hun subsidie.  Dit heeft hoe dan ook gevolgen voor de getroffen deelsector en hun werking. OCE wil dan ook pleiten voor een basissubsidiëring voor alle belangenbehartigers binnen het culturele werkveld.

In het verleden gaf het regeerakkoord al aan dat er een hervorming zou komen voor de koepels, federaties en steunpunten in cultuursector, met het oog op een betere efficiëntie en meerwaarde, vanuit het principe: minder geld naar de bovenbouw, meer geld naar het werkveld. De middelen die hierdoor vrijkomen vanaf 2019, komt er een steunpunt voor de lokale en bovenlokale cultuurwerking. Wat de werking van dit steunpunt precies zal inhouden en op welke verschillende subsectoren dit zich zal richten, is niet geweten.