De werking van OCE

Het Overleg Cultureel Erfgoed vzw is het platform voor belangenbehartiging van alle deelsectoren cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. De stichtende organisaties staan in voor communicatie met en consultatie van hun deelsector. Op deze manier zijn alle door het cultureel-erfgoeddecreet erkende en door diverse overheden gesubsidieerde organisaties, waarvan het beleidsplan door de Vlaamse overheid goedgekeurd werd of die intekenen op de beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd.

Collegialiteit en solidariteit tussen de sectoren is de basis van de werking van het platform. Daarom zijn de overlegstructuren van alle deelsectoren gelijkwaardig vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw. Het Overleg Cultureel Erfgoed is een forum in ontwikkeling. De erin vertegenwoordigde deelsectoren, waarin zowel professionele als vrijwillige actoren verenigd zijn, leggen een solidair traject af naar verbreding en verdieping van de structuur en de werking, afgestemd op de evolutie van de regelgeving en van het cultureel-erfgoedlandschap.

Binnen het platform is er een werking van onderuit, waarin de deelsectoren kennis en expertise uitwisselen met betrekking tot beleidsontwikkeling. Zo komt het Overleg tot breed gedragen standpunten en visies. Daarmee is het de representatieve gesprekspartner voor overheden en organisaties die raakvlakken hebben met de cultureel-erfgoedsector.

OCE wordt 1/5de bijgestaan door Lise Vandecruys, die de praktische werking van OCE mee opvolgt.