Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

Het Overleg Cultureel Erfgoed is een jonge organisatie. De werking wordt gedragen door vrijwilligers die werkzaam zijn in de cultureel-erfgoedsector en hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Als vzw heeft het Overleg Cultureel Erfgoed een Algemene Vergadering die samengesteld is uit de zeven deelsectoren die elk twee leden afvaardigen. Vanuit de Algemene Vergadering wordt per deelsector een lid voor de Raad van Bestuur aangeduid (zie verder).

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

  • Patrick Allegaert, voorzitter
  • Sigrid Bosmans, ondervoorzitter (overleg erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid, sigrid.bosmans-at-mechelen.be)
  • Bruno Vermeeren, secretaris (VVBAD, bruno.vermeeren-at-vvbad.be)
  • Eva Wuyts, penningmeester (erfgoedbibliotheken, eva-at-vlaamse-erfgoedbibliotheek.be)
  • Leen Heyvaert (ICOM-Vlaanderen, lies.buyse-at-lokeren.be)
  • Mariet Calsius (LEOV, mariet.calsius-at-resonant.be)
  • Elviera Velghe (Museumoverleg, elviera.velghe-at-fomu.be)
  • Geert van Goethem (OLAV)

Toegevoegd aan de Raad van Bestuur: Jorijn Neyrinck (onafhankelijk, jorijn-at-tapisplein.be).

Abstracts van de vergaderingen

Open OCE
Open OCE 11 april 2016, verslag
Open OCE 2 februari 2016, verslag

Algemene vergadering:
Algemene vergadering 11 April 2016, samenvattend verslag
Algemene vergadering 26 januari 2016, samenvattend verslag

Raad van bestuur
Raad van bestuur, 18 juli 2016, samenvattend verslag
Raad van bestuur 4 mei 2016, samenvattend verslag
Raad van bestuur 11 april 2016, samenvattend verslag

Jaarverslag
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017