OCE uitgenodigd door kabinet en administratie

OCE ging van harte in op de uitnodiging die we kregen van het Kabinet en de administratie na het  uiten van de bezorgdheden over het sectormoment van 4 februari.
Het was een constructief en positief gesprek.  Zowel kabinet als administratie apprecieerden de inbreng van het cultureel-erfgoedveld. OCE benadrukte dat de sector de betrokkenheid bij het gehele traject als positief waardeert, maar net ook verwachtingen schept. Het gesprek verduidelijkte dat het gaat om een conceptnota en dat de beleidslijnen die aan bod kwamen niet geïnterpreteerd mogen worden als een Memorie van Toelichting op een nieuw decreet. Het is ook jammer dat de decreten en herzieningen van de afgelopen jaren nooit een volledige uitrol hebben gekend. De conceptnota wil een kader bieden op lange termijn (zelfs voorbij 2030 zoals oorspronkelijk voorzien). Idealiter sluit hier ook een lange termijn begroting op aan.