Provincies

OCE publiceerde in oktober 2015 dit persbericht naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering op 17 juli 2015.