Save-the-date: ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’, 26/09/2017

Hou dinsdag 26 september 2017 vrij in uw agenda.

Tijdens het najaar van 2017 wordt de beleidsvisie rond digitale cultuur verder ontwikkeld. Dit zal resulteren in de visienota ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ die vanuit een langetermijnperspectief een leidraad zal bieden aan zowel de overheid als de culturele sector voor de omgang met digitale technologie.


Een belangrijke stap in dit proces vormt het onderzoek naar een “operationeel netwerkmodel gecoördineerde decentrale dienstverlening voor de culturele sector”. Dit onderzoek levert bouwstenen voor verdere reflectie. De resultaten van deze studie zullen op dit sectorevent worden voorgesteld en er is tijdens interactieve sessies ruimte om hierover te reflecteren. Die reflectie zal ook worden meegenomen in de verdere uitwerking van de visienota.

Waarom deelnemen?
Om als eerste op de hoogte te zijn, contact te leggen en inspraak te hebben in het beleidsproces in functie van digitale cultuur.

Wanneer en waar?
Dinsdag 26 september 2017, La Tricoterie.