Wat is OCE?

Het Overleg Cultureel Erfgoed is het platform voor belangenbehartiging van de koepelorganisaties cultureel erfgoed Vlaanderen en Brussel. Het Overleg Cultureel Erfgoed neemt, na onderlinge afstemming en met respect voor de eigenheid van de deelsectoren, gezamenlijke standpunten in. Als representatieve spreekbuis van de sector gaat het Overleg Cultureel Erfgoed systematisch en proactief in gesprek met overheden en met organisaties die raakvlakken hebben met de cultureel-erfgoedsector. Dit gebeurt met het oog op het bewerkstelligen van een duurzaam en transparant cultureel erfgoedbeleid.

OCE komt samen met de deelsectoren van cultureel erfgoed op voor de lang beloofde financiƫle inhaaloperatie. OCE organiseerde de manifestatie (dec. 2017).